1- مهندسی عمران

     - بهسازی خاک، تثبیت ریزگردها

     - هیدرولیک، هیدرولوژی و منابع آب

     - سازه ­های آبی و دریایی

     - منابع آب­ های سطحی و زیرزمینی

 

2- مهندسی شیمی

     - مواد تثبیت کننده سازگار با محیط زیست

     - زیست­ فناوری­ های حفاظت آب

     - آب و هواشناسی محیطی

     - تغییرات اکولوژی و زیستی

 

3- مهندسی محیط زیست

     - مهندسی آب و فاضلاب

     - اثرات زیست­ محیطی طرح­ های عمرانی

     - راهکارهای مدیریت پایدار محیط زیست

     - مدل ­سازی زیست ­محیطی

 

 4- مهندسی کشاورزی

     - آبیاری و زهکشی

     - برنامه ریزی الگوی کشت

     - اصلاح خاک

     - مقابله با ریزگردها

 

5- مدیریت و برنامه ریزی

     - افزایش راندمان و بهره ­وری

     - مدیریت جامع منابع آب

     - تغییرات جمعیتی

     - تغییرات الگوهای کاربری اراضی

 


طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان