نوع ثبت نام:

لطفا نوع ثبت نام خود را انتخاب نمایید

نام و نام خانوادگی (فارسی):

نام و نام خانوادگی خود را فارسی وارد نمایید.


کاراکترهای مجاز: حروف فارسی
نام و نام خانوادگی (انگلیسی):

نام و نام خانوادگی خود را انگلیسی وارد نمایید.


کاراکترهای مجاز: حروف انگلیسی
جنسیت:
آخرین مدرک تحصیلی:
رشته تحصیلی:

رشته تحصیلی خود را فارسی وارد نمایید.

دانشگاه/سازمان:

لطفا دانشگاه/سازمان خود را وارد نمایید.

استان:
شهر:

آدرس:

نام کاربری:

نام کاربری را انگلیسی وارد نمایید،با نام کاربری و رمز عبور خود می تواند وارد پنل کاربری خود شود.


کاراکترهای مجاز: حروف انگلیسی، اعداد و کاراکتر های ._@
ایمیل:

کلیه اطلاعیه های سیستمی از طریق این ایمیل به اطلاع شما خواهد رسید.


کاراکترهای مجاز: فرمت استاندارد ایمیل با حروف انگلیسی
شماره موبایل:

ورود شماره موبایل جهت دریافت پیغام های سیستمی الزامیست.


کاراکترهای مجاز: شماره تماس های اپراتورهای 090|091|092|093
کلمه عبور:

در صورت خالی گذاشتن به صورت تصادفی و اتوماتیک تولید خواهد شد

تکرار کلمه عبور:
عدد تصویر:

طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان