• تمام نویسندگان مقاله، تنها می‌توانند تاسقف سه مقاله ی فارسی (پذیرفته‌شده) بفرستند و در مجموع تعداد مقالات فارسی و انگلیسی (پذیرفته‌شده) حداکثر چهار مقاله می‌باشد.
  • درصورتی‌ که نویسنده، بیش از یک مقاله ی پذیرفته‌شده داشته باشد، باید به‌ازای هر مقاله ی اضافی پذیرفته‌شده، مبلغ 400،000 ریال بابت هزینه ی ثبت‌نام مقاله ی دوم تا چهارم بپردازد. 
  • چنانچه مقالات ارسالی از نگارندگان شاغل در صنعت یا ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی و خصوصی باشد، با ذکر نام دستگاه ذیربط و بدون‌ نیاز به مشارکت اعضای هیئت علمی نسبت به ارسال اصل مقالات خود اقدام نمائید. 
  • افرادی که مقاله‌ای در این سمینار نداشته و داوطلب حضور در سمینار و بهره‌مندی از برنامه‌ها و مزایای آن می‌باشند، می‌بایست به صورت ثبت‌نام آزاد (دیگران)، بدون مقاله (گروه۲)، در سمینار ثبت‌نام نمایند.
  • ارائه ی اصل کارت دانشجویی و یا گواهی اشتغال به تحصیل معتبر برای دانشجویان در روز برگزاری سمینار الزامی است. 
  • در صورت واریز هزینه ی ثبت‌نام در سمینار از طریق مراجعه ی حضوری به بانک، لازم است فیش بانکی واریزی با نام شخص ارائه‌دهنده (در صورت پذیرفته‌شدن مقاله) و یا شخص شرکت‌کننده (در صورت نداشتن مقاله) تکمیل شود.
  • پس از پرداخت هزینه ی ثبت‌نام در سمینار، فرآیند ثبت‌نام قطعی می‌شود. 

ضروری است پژوهشگران پیش از تاریخ 10 آذر 1395 هزینه را پرداخت نمایند. در غیراین‌صورت، مقاله  از برنامه ی سمینار خارج می‌شود.


طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان