دکتر حسن ولی زاده - ریاست دانشگاه و رئیس سمینار 

 


 

 

 دکتر علی عجمی - معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه  


 

 دکتر نازیلا کاردان - دبیر علمی سمینار 

 اعضای کمیته علمی:

 

دکتر ارژنگ صادقی - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

دکتر عبدالله کیوانی - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

دکتر محمدرضا امامی - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

دکتر عبدالحسین فلاحی - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

مهندس علیرضا توحیدی - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

دکتر حسین سلطانی - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

دکتر علیرضا انتظاری - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

دکتر ابراهیم اسدی - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

دکتر بهمن شروانی تبار - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

دکتر مهدی دینی - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

دکتر بهرام سعیدی فرزاد - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

دکتر امیر حسین رضایی - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

دکتر نادر هویدایی - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

دکتر حامد فرشباف - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

دکتر مریم حسینی - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

دکتر یونس بیگی - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

دکتر لاله پرویز - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

دکتر مسعود تابش - دانشگاه تهران

دکتر یوسف حسن زاده - دانشگاه تبریز

دکتر محمدعلی لطف اللهی یقین - دانشگاه تبریز

دکتر محمد تقی اعلمی - دانشگاه تبریز

دکتر وحید نورانی - دانشگاه تبریز

دکتر کیومرث روشنگر - دانشگاه تبریز

دکتر علیرضا مجتهدی - دانشگاه تبریز

دکتر علی حسین زاده دلیر - دانشگاه تبریز

دکتر احمد فاخری فرد - دانشگاه تبریز

دکتر محمد علی قربانی - دانشگاه تبریز

دکتر فرزین سلماسی - دانشگاه تبریز

دکتر امیرحسین ناظمی - دانشگاه تبریز

دکتر سدعلی اشرف صدرادینی - دانشگاه تبریز

دکتر ابوالفضل مجنونی - دانشگاه تبریز

دکتر رضا دلیر حسن نیا - دانشگاه تبریز

دکتر اسماعیل اسدی - دانشگاه تبریز

دکتر داود فرسادی زاده - دانشگاه تبریز

دکتر اکرم عباسپور - دانشگاه تبریز

دکتر صابره دربندی - دانشگاه تبریز

دکتر هادی ارونقی - دانشگاه تبریز

دکتر یعقوب دین پژوه - دانشگاه تبریز

دکتر جلال شیری - دانشگاه تبریز

دکتر سعید صمدیان - دانشگاه تبریز

دکتر حبیب حکیم زاده - دانشگاه صنعتی سهند

دکتر آرش اکبری حامد - دانشگاه صنعتی سهند

دکتر سیروس ابراهیمی - دانشگاه صنعتی سهند

دکتر اسماعیل فاتحی فر - دانشگاه صنعتی سهند 

دکتر مهدی یاسی - دانشگاه ارومیه

دکتر مریم یلداگرد - دانشگاه ارومیه 

دکتر محسن یاوری - دانشگاه زنجان

دکتر محمد رضا ملک پور - دانشگاه آزاد تبریز

دکتر سونا جمشیدی - دانشگاه آزاد تبریز 

 

 

 

 

 


 

 

دکتر ابراهیم اسدی - دبیر اجرایی سمینار

 اعضای کمیته اجرایی:

دکتر حامد فرشباف 

دکتر مهدی دینی

دکتر مریم حسینی  

دکتر یونس بیگی 

دکتر لاله پرویز 

 

 

 

 


طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان