• دانشگاه صنعتی شریف
 • دانشگاه علم و صنعت
 •  دانشگاه تبریز
 • دانشگاه ارومیه
 • ستاد احیای دریاچه ارومیه
 • اداره کل مدیریت بحران استان آذربایجان شرقی 
 • اداره کل مدیریت بحران استان آذربایجان غربی
 • شرکت آب منطقه ای استان آذربایجان شرقی 
 • شرکت آب منطقه ای استان آذربایجان غربی 
 • سازمان جهاد کشاورزی 
 • اداره کل حفاظت محیط زیست استان آذربایجان شرقی
 • اداره کل حفاظت محیط زیست استان آذربایجان غربی
 • اداره کل هواشناسی استان آذربایجان شرقی
 • اداره کل هواشناسی استان آذربایجان غربی
 • موسسه تحقیقات آب 
 • سیویلیکا

طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان