مهلت ارسال مقالات تا 25 آبان ماه تمدید شد.
مهلت ارسال مقالات تا 25 آبان ماه تمدید شد.

مهلت ارسال مقالات تا 25 آبان ماه تمدید شد. 

نویسنده: دکتر نازیلا کاردان
تاریخ نگارش:1395/8/12

نام و نام خانوادگی :
ایمیل:
عدد تصویر:
نظر شما:طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان