تمدید دوباره مهلت ارسال مقالات
مهلت ارسال مقالات تا 5 اردیبهشت ماه تمدید شد.

مهلت ارسال مقالات تا 5 اردیبهشت ماه تمدید شد. 

نویسنده: دکتر نازیلا کاردان
تاریخ نگارش:1396/1/30

نام و نام خانوادگی :
ایمیل:
عدد تصویر:
نظر شما:طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان