مهلت ارسال مقالات تا 15 آبان ماه تمدید شد.
29 مهرماه 1395

مهلت ارسال مقالات تا 15 آبان ماه تمدید شد. 

 

29 مهرماه 1395

نویسنده: دکتر نازیلا کاردان
تاریخ نگارش:1395/7/29

نام و نام خانوادگی :
ایمیل:
عدد تصویر:
نظر شما:طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان