مدت زمان ارسال مقالات تا 25 فروردین تمدید شد.
مدت زمان ارسال مقالات تا 25 فروردین تمدید شد.

مدت زمان ارسال مقالات تا 25 فروردین تمدید شد. 

نویسنده: دکتر نازیلا کاردان
تاریخ نگارش:1396/1/16

نام و نام خانوادگی :
ایمیل:
عدد تصویر:
نظر شما:طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان