شماره حساب جهت ثبت نام مقالات
شماره حساب جهت ثبت نام مقالات

شماره حساب شماره 2177460405000 به نام درآمدهای کنفرانس دانشگاه نزد بانک ملی ایران شعبه مرکزی تبریز 

 

نویسنده: دکتر نازیلا کاردان
تاریخ نگارش:1396/1/26

نام و نام خانوادگی :
ایمیل:
عدد تصویر:
نظر شما:طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان