خطا در ارسال مقالات
شنبه 17 مهرماه 1395

خطای موجود در سیستم در بخش ارسال مقالات به زودی برطرف خواهد شد. 

نویسنده: دکتر نازیلا کاردان
تاریخ نگارش:1395/7/17

نام و نام خانوادگی :
ایمیل:
عدد تصویر:
نظر شما:



طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان