تاریخ های مهم

 

ارسال مقاله کامل

 1395/12/15

اعلام نتیجه داوری مقالات

1396/01/20

ثبت نام مقالات پذیرفته شده

1396/01/30

ثبت نام با تاخیر 

1396/02/10

برگزاری سمینار

1396/02/20

 

 

 

 

نویسنده: دکتر نازیلا کاردان
تاریخ نگارش:1395/6/15

نام و نام خانوادگی :
ایمیل:
عدد تصویر:
نظر شما:طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان