برنامه زمان بندی سمینار به آدرس ایمیل نویسندگان ارسال شد.
برنامه زمان بندی سمینار به آدرس ایمیل نویسندگان ارسال شد.

برنامه زمان بندی سمینار به آدرس ایمیل نویسندگان ارسال شد. برای دانلود کلیک کنید (0.76MB)

نویسنده: دکتر نازیلا کاردان
تاریخ نگارش:1396/2/19

نام و نام خانوادگی :
ایمیل:
عدد تصویر:
نظر شما:طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان