آدرس برگزاری سمینار
آأرس محل برگزاری سمینار

آدرس محل برگزاری سمینار:

تبریز، کیلومتر 35 جاده تبریز - مراغه، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران 

قابل ذکر است در ورودی دانشگاه (نگهبانی)، کروکی محل برگزاری برای راهنمایی شرکت کنندگان قرار داده شده است. 

نویسنده: دکتر نازیلا کاردان
تاریخ نگارش:1396/2/19

نام و نام خانوادگی :
ایمیل:
عدد تصویر:
نظر شما:طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان