آخرین مهلت ارسال مقالات 30 مهرماه می باشد.
21 مهرماه 1395

مهلت ارسال مقالات تا پایان مهر ماه می باشد. 

 

21 مهرماه 1395

نویسنده: دکتر نازیلا کاردان
تاریخ نگارش:1395/7/21

نام و نام خانوادگی :
ایمیل:
عدد تصویر:
نظر شما:طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان